UNIVERSE

UNI VERSEUNI VERSE35 pictures

U N I V E R S E – DÁMSKÉ SPOLEČENSKÉ ODĚVY

U tohoto konceptu využívám především hedvábí (ručně barvené a dále zušlechtěné). Možné je využití i dalších materiálů. Na střihu u těchto šatů pracuji s principy origami. Konstrukce navrhuji tak, aby oděv byl jednoduchý, variabilní a zároveň přizpůsoben postavě. Inspirací jsou mi tradiční světové kultury a cílem tohoto konceptu je využití materiálu beze zbytku.

Koncept UNIVERSE VERSE UNI – užití tzv. principů origami (2D čtverec se mění na 3D objekt) základní střihové řešení obdélník=UNI je proměněn=VERSE na šat. Střihové řešení je koncipováno tak, aby nezbyl žádný odpad, s ohledem na možnosti materiálů ( šíře, gramáž, shoda rub a líc…) a v poměrech k ženské postavě.

B Á B O V I Č K Y – D I V A C O C T A I L / DÁMSKÉ SPOLEČENSKÉ ODĚVY vycházi z konceptu u n i v e r s e

CENY ODĚVŮ – od 3.000,- Kč výše. Cenové a kalkulační sazby u oděvů jsou individuelní podle materiálů a náročnosti finálního řešení.
V dubnu 20 10 otvíráme ateliér na adrese Ondříčkova 32, Praha 3, nebo nás prosím kontaktujte.

1. Všechny modely oděvů zobrazené ve všech galeriích jsou prodejné a to jako buď originály nebo originální autorské repliky. Případná individualizace modelu na konkrétní postavu nebo variace dle požadavku klienta je možná (pokud autor bude souhlasit s předesignováním nebo dotvořením podle požadavku klienta).
2. Autor vytvoří podle požadavku klienta individuální model pro jakoukoliv příležitost od návrhu až do zajištění realizace.
3.Cenové a kalkulační sazby jsou smluvní, min. sazba 300,-Kč za jednu kalkulační hodinu,
plus materiál dle dodavatelských cen, plus DPH. Pevná smluvní dohoda o ceně před započetím díla.