INTERIÉR

Return to album listtextile samples
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

I N T E R I É R

1. Autor vytvoří podle požadavku klienta individuální řešení a realizaci interiéru od návrhu až do zajištění realizace.
2. Cenové a kalkulační sazby smluvní, min. sazba 300,-Kč za jednu kalkulační hodinu,
materiál dle dodavatelských cen, plus DPH, pevná smluvní dohoda o ceně před započetím díla.